Adriamerkur Adriamerkur

Predstavitev podjetja

Podjetje ADRIAMERKUR, D.O.O. KOPER je bilo ustanovljeno leta 1991 za opravljanje kmetijske proizvodnje, trgovine (na debelo in drobno), kovinske proizvodnje in avtoservisne dejavnosti. Je popolnoma v privatni lasti in trenutno zaposljuje 13 ljudi. Sedež podjetja je na Ulici 15. maja 2c v Kopru.


Od ideje do ustanovitve podjetja

Pomanjkanje kvalitetnih nadomestnih delov na slovenskem tržišču, visoke cene originalnih delov, neustreznost ter slaba kvaliteta sicer cenenih nadomestnih delov, data-relativno skromen družbeni standard in bogate izkušnje družabnikov iz avtoservisne branže, so bila povod in izziv, kateri je leta 1991 privedel do ustanovitve podjetja.

Poslanstvo

V želji, da bi stranki pripeljali ustrezen nadomestni del, kateri bi se od originalnega ločil le v ceni in zunanji embalaži je bilo glavno vodilo. Ob tem pa je bila tesno povezana tudi tehnično-tehnološka osveščenost, s katero smo se morali oborožiti najprej sami, nato pa smo jo pričeli nesebično razdajati strankam.

Iz zmernih posrednikov med končnimi potrošniki in veleprodajalci smo kmalu prerasli v strateško pomembno prodajno točko – tako za Primorsko regijo, kot tudi za celotno Slovenijo.

V iskanju kvalitete in kontinuitete smo navezali čvrste poslovne odnose z mnogimi proizvajalci nadomestnih delov in opreme, ki danes pomenijo referenco, standard in kvaliteto. To nam je omogočilo bliskovit poslovni vzpon, hkrati pa nas zavezalo k razvoju kvalitetnega poslovanja, zagotavljanju informacij glede sleherne novosti in nenehnemu izobraževanju.

Prodajna usmeritev
Nudimo Vam:

 • nadomestne dele osebnih ter komercialnih vozil, gradbene in specialne mehanizacije,
 • agregate osebnih ter komercialnih vozil, gradbene in specialne mehanizacije,
 • dodatno opremo osebnih ter komercialnih vozil, gradbene in specialne mehanizacije,
 • vijačni in hidravlični material,
 • avtoplašče, zračnice in pasove,
 • maziva (olja in masti), razne aditive in vitalne tekočine,
 • lepilna, tesnilna, čistilna, zaščitna in kozmetična sredstva za avtoservisno, navtično in industrijsko branžo,
 • orodja - električna, pnevmatska, hidravlična, ročno/mehanska in računalniška,
 • hladilnike in hladilne agregate živil za plovila, avtodome in posebne namene,
 • bojlerje za plovila in avtodome,
 • drugo po dogovoru.

Poslovna in prostorska organiziranost
Zaradi obsega in različnosti poslov smo organizirani v štiri področja:

 • maloprodaja,
 • veleprodaja,
 • uvoz,
 • izvoz.

prostorsko smo locirani v Kopru v objektu na Ulici 15. maja 2c.

Poslovna strategija

 • hitrost pri nabavi in dostavi blaga,
 • uveljavljanje tehničnih novosti v slovenskem prostoru,
 • profesionalen odnos in dolgoročno partnerstvo s poslovnimi udeleženci,
 • posluh za potrebe kupcev,
 • dosledno izpolnjevanje poslovnih obveznosti.

Vizija

Naša vizija je postati eno izmed vodilnih podjetij v avtoservisni branži, zadržati krog dosedanjih kupcev in ga razširiti, ter kot takega oskrbovati s čim širšim izborom potrebnih nadomestnih delov, opreme in orodij s prvovgradbeno kvaliteto ter ugodno ceno.

Odprti smo za partnerstva, ki omogočajo prihodnost, osveščeni smo z dogajanji okoli nas, širimo področja poslovanja in išemo kvaliteten kader, ki lahko v naše okolje vnese dodatnih moči, znanje in zadovoljstvo.

Koper, Maj 2014